Resultat utbrottsenkät ehec O157

Juli-september 2018

Under augusti och september skickade Hälsorapport enkäter till ett urval av deltagarna för att utreda ett utbrott av en smittsam sjukdom. De som fick enkäten valdes ut baserat på ålder, kön och hemlän och bildade en så kallad frisk jämförelsegrupp.

Utredningen som handlade om Ehec 0157 bedöms vara över och den nationella utredningen är avslutad. Ingen gemensam smittkälla kunde identifieras. Ehec är en vanlig tarmbakterie hos människor och djur, de flesta bakterier är harmlösa, men några få varianter kan orsaka diarrésjukdomar. Mer information om utbrottet finns publicerat på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Stort tack till alla som svarade på enkäten!

Meny