Resultat augusti 2017

Resultat från Hälsorapports augustienkät om bältros

Tack till alla er som besvarat augustienkäten! Inbjudan att besvara enkäten gick ut till Hälsorapports omkring 5 000 deltagare. Fram till och med den 18 september hade 3113 vuxna personer (78 %) och 842 vårdnadshavare (76 %) för sina barns räkning svarat på enkäten. Här nedan kan du se preliminära resultat från enkäten. 

Har du eller ditt barn någon gång haft bältros?

De flesta deltagarna svarade att de aldrig hade haft bältros.

Figur 1. Andel (i procent) som svarade om de haft bältros någon gång i livet. 

Totalt 125 personer uppgav att de hade haft bältros de senaste fem åren. Risken steg med stigande ålder hos den svarande. Bara 5 % var barn (upp till 15 år), medan två tredjedelar var över 50 år.

Sjukvårdskontakter och komplikationer

Vuxna och barn sökte sjukvård i samband med sjukdomen i ungefär lika stor utsträckning (vuxna 79 % respektive barn 83 %). Det var relativt vanligt i alla åldersgrupper att drabbas av smärta i det bältrosengagerade området som höll i sig mindre än 3 månader, vilket anses som en del av sjukdomsbilden. Många av de som besvarade enkäten beskrev också långvarig smärta och/eller andra komplikationer efter bältrosinfektionen.

Figur 2. Andelen (i procent) personer i respektive åldersgrupp med smärta respektive komplikationer i samband med och efter bältrosinfektion.

Vad händer nu?

Svaren från enkäten kommer att användas som underlag för Folkhälsomyndighetens fortsatta arbete med sjukdomarna vattkoppor och bältros, till exempel när det gäller rekommendationer kring vaccination.

Meny