Hälsorapport håller koll på hälsoläget


Hälsorapport är en webbpanel som hjälper Folkhälsomyndigheten att få viktig och aktuell kunskap om befolkningens hälsa och hälsotillstånd samt syn på hälsa. 

Hälsorapport drivs av Folkhälsomyndigheten och är en webbpanel som består av personer i hela Sverige. Syftet med Hälsorapport är att få aktuell kunskap om befolkningens hälsa och syn på hälsa. Hälsorapport har pågått sedan 2015. I mars 2021 skickades en inbjudan ut till 67 000 slumpvis utvalda personer i befolkningen. Cirka 11 600 personer har registrerat sig för att delta i Hälsorapport i åldern 1-96 år.

Du bidrar till kunskap om folkhälsan genom att besvara enkäter

Under den tid som pandemin pågår blir du som deltar tillfrågad att besvara en kort webbenkät varje vecka. Det är för att vi ska kunna beräkna ungefär hur många människor som blivit sjuka i akut luftvägsinfektion. Din medverkan är viktig och bidrar till att beskriva hälsoläget under pandemin. Enkäterna skickas ut varje vecka så länge Folkhälsomyndigheten anser att resultaten gör nytta. Varje vecka analyseras svaren på de veckovisa enkäterna och presenteras i veckorapporten för covid-19

Några gånger per år kommer vi att skicka ut en längre webbenkät, som kan handla om smittsamma sjukdomar, folkhälsa eller hälsohot. Som deltagare kan du också bli inbjuden till andra undersökningar som vi utför. Under 2020 genomfördes exempelvis undersökningar för att mäta förekomsten av covid-19 via självprovtagning. Liknande undersökningar kan bli aktuella igen så länge pandemin pågår. Om andra större sjukdomsutbrott uppstår i Sverige används Hälsorapports deltagare ibland som kontrollgrupp i utbrottsutredningar. 

Så tar vi hand om dina svar

Resultatet redovisas alltid helt anonymt och det går inte att urskilja svar från enskilda personer. Resultaten presenteras på Hälsorapports webbplats under resultat. Den information som du lämnar skyddas av sekretess, det betyder att ingen utanför Folkhälsomyndigheten kan ta del av den. Läs mer under Fakta om datainsamlingen. Mer information om hur Folkhälsomyndigheten behandlar personuppgifter och dina rättigheter finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Folkhälsomyndigheten driver Hälsorapport

Hälsorapport drivs av Folkhälsomyndigheten som är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot.  

Nyheter

 • Planerat IT-avbrott 17/11 kl 17-20

  18 november 2021

  Den 17 november kl 17-20 utför vi ett planerat it-underhåll som gör att man varken kan nå Folkhälsomyndighetens eller Hälsorapports webbplats. Deltagare kan under den tiden alltså inte besvara enkäter. 

 • Den 11/10 bjuds deltagare in till provtagning

  18 november 2021

  Den 11 oktober inbjuds deltagare att vara med i en undersökning för att mäta förekomst av covid-19 genom provtagning. Provtagningen genomför man själv hemma under vecka 46 (15-19 november). 

  Resultat från den senaste undersökningen finns att läsa på Folkhälsomyndighetens webbplats. 

Nyhetsarkiv

 

Kontakt

Om du har frågor eller vill rapportera fel är du välkommen att kontakta oss.