Stort tack till alla Hälsorapports deltagare för era extra insatser!

 

 

Hälsorapport håller koll på hälsoläget

Hälsorapport hjälper Folkhälsomyndigheten att få viktig kunskap om befolkningens hälsa och syn på hälsa. Du som deltar i Hälsorapport bidrar genom att besvara enkäter om hälsorelaterade frågor ungefär en gång i månaden. Du kan besvara enkäten med din smarta mobil, läsplatta eller dator.

Under vintermånaderna får du ibland kortare veckovisa enkäter med frågan om du blivit sjuk (eller inte) i feber, förkylning eller magsjuka under veckan som gått. Dessa veckovisa enkäter används från 1 april 2020 med anledning av spridningen av covid-19. Enkäterna kommer att skickas ut varje vecka så länge Folkhälsomyndigheten anser att resultaten gör nytta. Om andra större sjukdomsutbrott uppstår i Sverige används Hälsorapports deltagare ibland som kontrollgrupp. 

Så tar vi hand om dina svar

Den information som du lämnar skyddas av offentlighets- och sekretesslagen och personuppgiftslagen. Det betyder att obehöriga inte kan ta del av den. Läs mer under Fakta om datainsamlingen. Mer information om hur Folkhälsomyndigheten behandlar personuppgifter och dina rättigheter finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Folkhälsomyndigheten

Hälsorapport drivs av Folkhälsomyndigheten som är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Här kan du besöka Folkhälsomyndighetens webbplats.

Folkhälsomyndighetens nyhetsbrev

Varje torsdag skickar Folkhälsomyndigheten ut nyhetsbrev med aktuell information inom olika folkhälsoområden. Här kan du prenumerera på nyhetsbrevet.

Influenzanet

Hälsorapport är del av Influenzanet, ett europeiskt system för webbaserad syndromövervakning. Systemet har främst använts för att följa förekomsten av influensaliknande sjukdom i befolkningen. Läs mer om Influenzanet.

 

Nyheter

 • Tekniska problem åtgärdat

  20 november 2020

  Tekniska problem 18/11 är åtgärdat. Det går nu bra att besvara enkäten för vecka 46. 

 • Enkät om miljöhälsa

  20 november 2020

  Under vecka 44 får deltagare besvara en enkät om miljöhälsa. Enkäten är en uppföljning på förra årets enkät på samma tema.  

 • Resultat från augusti-provtagningen

  20 november 2020

  Resultat från den tredje nationella undersökningen visar att ingen av deltagarna hade en pågående infektion av covid-19 under perioden 24-28 augusti. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

 • Provtagningsundersökning i september

  20 november 2020

  Den 28 augusti bjuds deltagare in till ännu en provtagningsundersökning, som genomförs vecka 39 (21-25 sept). Alla inbjudna är varmt välkomna att delta, oavsett om man redan har deltagit tidigare och vad provanalysen visade då. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats. 

 • Psykisk hälsa och levnadsvanor under coronapandemin

  20 november 2020

  I maj fick ett urval av Hälsoraports deltagare en enkät med frågor om psykisk hälsa och levnadsvanor under coronapandemin. Resultaten är nu klara och finns att läsa under Resultat samt på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Nyhetsarkiv

 

Kontakt

Om du har frågor eller vill rapportera fel är du välkommen att kontakta oss.