Hälsorapport håller koll på hälsoläget

Hälsorapport hjälper Folkhälsomyndigheten att få viktig kunskap om befolkningens hälsa och syn på hälsa. Du som deltar i Hälsorapport bidrar genom att besvara enkäter om hälsorelaterade frågor ungefär en gång i månaden. Du kan besvara enkäten med din smarta mobil, läsplatta eller dator.

Under vintermånaderna får du kortare veckovisa enkäter med frågan om du blivit sjuk (eller inte) i feber, förkylning eller magsjuka under veckan som gått. Dessa veckovisa enkäter kan även komma att skickas ut i händelse av en pandemi. Om större sjukdomsutbrott uppstår i Sverige kan Hälsorapports deltagare fungera som kontrollgrupp. Efter ett år frågar vi om du vill fortsätta delta i Hälsorapport. 

Mer information finns i inbjudan och informationsbladet som skickats till alla inbjudna deltagare:

 

Så tar vi hand om dina svar

Den information som du lämnar skyddas av offentlighets- och sekretesslagen och personuppgiftslagen (se Informationsblad ovan). Det betyder att obehöriga inte kan ta del av den. Mer information om hur Folkhälsomyndigheten behandlar personuppgifter och dina rättigheter finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Folkhälsomyndigheten

Hälsorapport drivs av Folkhälsomyndigheten som är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Här kan du besöka Folkhälsomyndighetens webbplats.

Folkhälsomyndighetens nyhetsbrev

Varje torsdag skickar Folkhälsomyndigheten ut nyhetsbrev med aktuell information inom olika folkhälsoområden. Här kan du prenumerera på nyhetsbrevet.

Influenzanet

Hälsorapport är del av Influenzanet, ett europeiskt system för webbaserad syndromövervakning. Systemet har främst använts för att följa förekomsten av influensaliknande sjukdom i befolkningen. Läs mer om Influenzanet.

 

Nyheter

 • Två enkäter under augusti

  2 augusti 2018

  Under augusti skickas två enkäter ut. Den ena handlar om det ovanligt varma vädret och skickas till de flesta deltagarna. Den andra är en utbrottsenkät (se nästa nyhet).

 • Ett utbrott pågår

  2 augusti 2018

  Just nu pågår ett utbrott av en smittsam sjukdom. En enkät skickas ut till några utvalda deltagare. Ni som får denna enkät utgör så kallade kontroller för de som blivit sjuka. Era svar är viktiga för att hitta smittkällan.

 • Hälsorapport välkomnar alla nya deltagare

  2 augusti 2018

  Hittills har cirka 1 800 anmält sig. Stort tack till alla som gått med!

 • Idag bjuder Hälsorapport in 25 000 personer

  2 augusti 2018

  Idag skickar vi ut en inbjudan till 25 000 personer om att delta i Hälsorapport. Vi hoppas många vill gå med!

Nyhetsarkiv

 

Kontakt

Om du har frågor eller vill rapportera fel är du välkommen att kontakta oss.