Provtagningsundersökningar för att mäta förekomsten av covid-19

Hälsorapports deltagare har vid ett flertal tillfällen bjudits in till provtagningsundersökningar för att mäta förekomsten av covid-19. Mer information om undersökningarna och resultat finns på Folkhälsomyndighetens webbplats

Meny