Resultat mars 2016

Från mars och framåt skickade Hälsorapport ut enkäter till ett urval av deltagarna för att utreda ett utbrott av en smittsam sjukdom. De som får enkäten väljs ut baserat på ålder, kön och hemlän och blir en så kallad frisk jämförelsegrupp.

Utredningen är nu avslutad och resultat finns publicerat på Folkhälsomyndighetens utbrottsarkiv och det gäller utbrott Ehec O103 och Ehec O26. Ehec är en vanlig tarmbakterie hos människor och djur, de flesta bakterier är harmlösa, men några få varianter kan orsaka diarrésjukdomar. 

Vi tackar alla som svarat på enkäten!

Läs mer om ehec på Folkhälsomyndighetens webbplats

Meny