Resultat utbrottsenkät Salmonella Enteritidis

November 2018

Under november skickade Hälsorapport ut en enkät till ett urval av Hälsorapports deltagare för att utreda ett utbrott av Salmonella Enteritidis. De som fick enkäten valdes ut baserat på ålder, kön och hemlän och bildade en så kallad frisk jämförelsegrupp. Utbrottet bedöms vara över och den nationella utredningen är avslutad. Smittkällan kunde inte fastställas.

Salmonella är en magsjukdom som sprids via dryck och mat som har hanterats på ett felaktigt sätt. De flesta får lindriga besvär som snabbt går över men vissa personer kan få hög feber och diarré som varar i någon vecka. Mer information om utbrottet finns publicerat på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Ett stort tack till alla som svarade på enkäten!

Meny