Resultat utbrottsenkät Salmonella typhimurium

Under oktober skickade Hälsorapport ut en enkät till ett urval av Hälsorapports deltagare för att utreda ett utbrott av Salmonella typhimurium. De som fick enkäten valdes ut baserat på ålder, kön och region och bildade en så kallad frisk jämförelsegrupp. Utbrottet är över och den nationella utredningen är avslutad. Den troliga smittkällan var ruccola och salladsblandningar där ruccola möjligen har ingått. 

Salmonella är en magsjukdom som sprids via dryck och mat som har hanterats på ett felaktigt sätt. De flesta får lindriga besvär som snabbt går över men vissa personer kan få hög feber och diarré som varar i någon vecka. Mer information om utbrottet finns publicerat på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Varmt tack till alla som svarade på enkäten och därmed bidrog till utredningen!
 

Meny