Resultat augusti 2016

Resultat från Hälsorapports augustienkät om antibiotika   

Tack till er alla som besvarat augustienkäten! Fram till och med den 1 september 2016 hade 2926 vuxna deltagare besvarat augustienkäten (cirka 79 % av vuxna deltagare). Enkäten innehöll en kompletterande fråga till majenkäten som handlade om hur hälsorapports deltagare tänker kring att skaffa antibiotika på annat sätt än via direktkontakt med sjukvården. På denna sida har vi gjort en preliminär sammanställning av de svar som inkommit.  

Antibiotika utan recept

Enkätens fråga löd: Har du någon gång under de senaste 12 månaderna fått eller köpt antibiotika utan recept? De flesta svarade att de inte hade fått eller köpt antibiotika utan recept (96,7%), medan 2,7 % hade gjort det och 0,6 % inte visste eller inte ville svara (se Figur 1). 


Figur 1. Fördelning av svaren på frågan ” Har du någon gång under de senaste 12 månaderna fått eller köpt antibiotika utan recept?”, n=2926

Bland de som svarade att de inte hade fått eller köpt antibiotika utan recept lämnade många kommentarer om att de aldrig skulle kunna tänka sig att göra det. Flera deltagare tyckte att det var viktigt att reglera antibiotikaanvändning med tanke på risk för antibiotikaresistens.

En sammanställning av resultatet från hela majenkäten finns att läsa på hemsidan under Resultat Maj 2016.

Vad händer nu?

Enkätsvaren kommer framöver att jämföras med övriga data Folkhälsomyndigheten samlar in kring att skaffa antibiotika på annat sätt än via direktkontakt med sjukvården och hur vanligt detta är, samt förtroendet för läkares bedömning om behovet av antibiotika och hantering av eventuell överbliven antibiotika. De bidrar därmed med viktig kunskap.

Meny