Resultat oktober 2016

Resultat från Hälsorapports oktoberenkät om kontakt med naturen, myggstick och fästingbett

Tack till er alla som besvarat oktoberenkäten! Inbjudan att delta gick ut till Hälsorapports 3 661 vuxna deltagare och fram till och med den 17 november 2016 hade 3 171 deltagare besvarat septemberenkäten (nästan 87 % av de vuxna deltagarna). 763 deltagare hade besvarat Hälsorapports enkät för sina barn (78 %). Här nedan kan du se preliminära resultat från enkäten. 

Som förväntat vistas en stor del (98,3 %) av deltagarna i naturen under sommarhalvåret. Den vanligaste naturaktiviteten bland Hälsorapports vuxna deltagare under sommarhalvåret 2016 var att gå/motionera/träna (93 %). Ganska många (62 %) badade också och ungefär hälften plockade bär respektive hade picknick/grillade. Bland barnen var det lek och bad som dominerade (90 % för båda aktiviteterna), men det var även vanligt att gå/motionera/träna (84 %) samt ha picknick/grilla (79 %).

Andra aktiviteter som många vuxna nämnde i kommentarrutan att de gjort under sommaren var cykling, golf, paddling, segling och ridning. 

Både bland vuxna och barn var skogen den naturtyp som flest (runt 90 %) hade varit i under våren till hösten 2016. Det var även vanligt att ha vistats på ängsmark (runt 70 %).    

Myggstick

Nästan hälften av barnen blev myggstuckna dagligen eller minst en gång per vecka under sommarhalvåret 2016. För de vuxna enkätdeltagarna var motsvarande andel runt en tredjedel (se figur 1). 

Figur 1. Hur ofta barn respektive vuxna blev myggstuckna under våren till hösten 2016

Fästingbett och TBE-vaccination

Majoriteten av både barn och vuxna hade inte fått några fästingbett alls, men ungefär en tredjedel av barnen och en fjärdedel av de vuxna hade haft 1-5 fästingar under sommarhalvåret 2016 (se figur 2). Förutom myggor och fästingar nämnde flera av enkätdeltagarna att de besvärats av älgflugor, knott, bromsar och getingar under sommaren. 


Figur 2. Hur stor andel barn respektive vuxna som fått olika antal fästingbett under 2016

34 % av barnen och 35 % av de vuxna hade tagit minst en dos (spruta) TBE-vaccin.

De viktigaste anledningarna till att man inte hade låtit TBE-vaccinera sitt barn var: 
 •  Barnet aldrig/sällan vistas i områden där TBE finns (43 %)
 •  Rädsla för negativa bieffekter av vaccinet (22 %)
 •  Barnet aldrig/sällan blir fästingbitet (21 %)

De viktigaste anledningarna till att vuxna inte hade låtit TBE-vaccinera sig var:
 •  Vistas aldrig/sällan i områden där TBE finns (41 %)
 •  Blir aldrig/sällan fästingbiten (35 %)
 •  Har aldrig tänkt på det (21 %)

Flera av enkätdeltagarna beskrev i kommentarrutan att de haft borrelia under sommaren 2016 eller tidigare.

Vad händer nu?

Data från denna enkät tillsammans med data från de två ytterligare naturenkäterna kommer att analyseras noggrannare och resultaten användas för att öka vår förståelse kring hur vi i Sverige kommer i kontakt med naturen.  Enkäterna bidrar därmed med viktig kunskap om riskerna kring hur smitta potentiellt skulle kunna spridas till människor och husdjur via naturen.

Meny