Resultat januari-mars 2017

Resultat från Hälsorapports veckovisa rapportering

Varje vecka svarade ungefär 3500 deltagare på den veckovisa enkäten. Stort tack för era rapporter! Här nedan kan du se preliminära resultat från enkäten. 

Vi har delat upp era rapporter i olika kategorier utifrån de symptom som ni har markerat. Till exempel har en del symptom kategoriserats som ”influensaliknande sjukdom” medan övriga förkylningssymptom hamnat i den bredare kategorin ”akut luftvägsinfektion”. I diagrammet nedan har vi ritat upp andelen deltagare som rapporterat akut luftvägsinfektion (blå streckad linje) respektive influensaliknande sjukdom (röd heldragen linje) per vecka. Andelen låg mellan drygt 4 och knappt 7 % för akut luftvägsinfektion och runt 1,5 % för influensaliknande sjukdom under denna period. 

Vanliga symptom

Av de luftvägsinfektioner som rapporterades var de vanligaste symptomen snuva, hosta och ont i halsen. Deltagare som hade influensaliknande sjukdom hade oftast hosta, feber, snuva och huvudvärk. I figuren nedan ser ni de vanligaste symptomen för de som varit sjuka.  

Bland barn med influensaliknande sjukdom har feber varit vanligare än hos vuxna. Även kräkningar har förekommit oftare bland barn. 

Allvarlighet

Majoriteten av de vuxna rapporterar att de varit lite eller ganska sjuka när det gäller allmänna luftvägsinfektioner. De som drabbades av influensaliknande sjukdom rapporterade att det vart betydligt sjukare. För barnen rapporteras det överlag mer allvarlig sjukdom.

I figuren nedan visas hur sjuk man tycker sig eller sitt barn ha varit vecka för vecka för personer med influensaliknande sjukdom. Runt en fjärdedel har veckovis känt sig lite sjuka respektive ganska sjuka, medan nästan hälften (45%) känt sig sjuka, och endast ett fåtal (medelvärde 4%) känt sig svårt sjuka. 

Både barn och vuxna har påverkats i sina dagliga aktiviteter av sin sjukdom. De som haft influensaliknande sjukdom har påverkats av sin sjukdom fler dagar än de med luftvägsinfektion. De med influensaliknande sjukdom har även varit hemma från jobb och skola flest dagar.

Av de som insjuknat i förkylning är det få som ringer 1177 Vårdguiden eller söker vård för sina symtom. Den grupp som oftast kontaktat 1177 Vårdguiden var vårdnadshavare till barn med influensaliknande sjukdom. Nära 15 procent av vårdnadshavare till barn och 13 procent av de vuxna med influensaliknande sjukdom rapporterar att de sökt vård.

Frågor och svar om veckoenkäterna

Tack till alla som kommenterat på enkäterna. Vi har besvarat de vanligast förekommande frågorna här Frågor och svar om veckoenkäterna.

Vad händer nu?

Svaren på veckoenkäterna kommer att analyseras vidare för att utvärdera hur väl olika frågor fungerade. Till exempel ska vi se hur många som blivit sjuka också kunde svara på frågor om hur allvarligt sjuka de varit – för en del kanske det var för tidigt i sjukdomsförloppet för att kunna besvara frågorna, medan andra redan tillfrisknat. Utifrån utvärderingen kommer vi att vara bättre förberedda att mäta sjukligheten i samhället under en period med mycket influensa eller i händelse av en pandemi eller något annat hälsohot. 

Meny